Kernekompetencer

Marketing

Oversættelse med et kreativt tilsnit

Tekster, der skal profilere en virksomhed, organisation eller institution udadtil, kræver ofte en helt anderledes tilgang end tekster, der skal bruges internt. Ofte vil der være tale om et langt mere kreativt, varieret og farverigt sprog, måske med brug af ordspil, slogans og metaforer, der kan give teksterne lidt spræl, uden at deres seriøse budskab går tabt. Det mestrer Avanti Gruppens oversættere.

Vi oversætter bl.a. firmaprofiler, hjemmesider, pressemeddelelser, reklametekster, annoncer, brochurer, turistmaterialer og nyhedsbreve.

Teknik

Præcision i højsædet

Oversættelse af teknisk dokumentation kræver indgående kendskab til procedurer og produkter, og vores oversættere bruger den nødvendige tid til research og til at sætte sig ind i hver kundes produkter og den anvendte fagterminologi.
Avanti Gruppen har mange års erfaring med oversættelse af bl.a. tekniske specifikationer, operatørmanualer, vedligeholdelsesinstrukser, brugervejledninger og softwaretekster.

For byggebranchen oversætter vi især udbudsbekendtgørelser, licitationsmateriale og konkurrenceprogrammer.

Forskning

Videndeling på akademisk plan

Avanti Gruppens sprogspecialister har alle en akademisk baggrund og er godt rustede til at bistå forfattere af akademiske tekster med oversættelse, sprogrevision og korrektur.

Vi tilbyder oversættelse eller korrekturlæsning af bl.a. indlæg til akademiske fagblade, ph.d.-afhandlinger, abstracts, videnskabelige afhandlinger, foredrag, diskussionsoplæg og komplette fagbøger samt studieordninger for videregående uddannelser.

Kultur

Formidling af kunst og kulturarv

Vi har i årenes løb samarbejdet med en række museer om oversættelse af alt fra officielle ansøgninger til rapporter, fra små pjecer til omfattende værker om museumspædagogik samt udstillingstekster og fortællinger til brug på hjemmesider. Ved formidling af kunst og kulturarv kræves der helt særlige kompetencer, bl.a. et dybt kendskab til og stor interesse for historie og kunst. Sproget skal flyde ubesværet, så de gode fortællinger fremhæves.

Vi oversætter bl.a. udstillingstekster, kunstkataloger, pressemeddelelser, rapporter, små og store publikationer samt hjemmesidetekster.