PRIVATLIVS- OG COOKIEPOLITIK FOR AVANTI GRUPPEN

Indledning

Denne privatlivs- og cookiepolitik beskriver, hvordan Avanti Gruppen behandler personoplysninger, når Avanti Gruppen udfører sine opgaver som translatørvirksomhed. Nedenfor beskrives, hvilke personoplysninger vi behandler og med hvilke formål samt de valg, du kan foretage.

Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du indholdet af denne privatlivs- og cookiepolitik samt øvrige emner nævnt i politikken.

Privatlivspolitik

1. Formål

Vi behandler og opbevarer dine persondata udelukkende for at kunne udføre vores opgaver som translatørvirksomhed.

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for hvilken type data, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi anvender ikke flere data end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

2. Personoplysninger, der behandles af os

Vi behandler og opbevarer dine personoplysninger, når vi modtager en ordre eller en forespørgsel på oversættelse/sprogrevision fra dig. De personoplysninger, vi behandler, er bl.a. e-mail, telefonnummer, faktureringsoplysninger, navn, adresse og stilling.
Derudover kan de dokumenter, vi oversætter, indeholde både personoplysninger og følsomme personoplysninger, som vi udelukkende behandler for at kunne udføre den pågældende opgave.

3. Hvordan beskytter vi dine oplysninger?

Vores hjemmeside har et SSL-certifikat, som krypterer alle data fra din computer til serveren. Derudover vurderer vi løbende mulige sikkerhedsrisici og opdaterer vores beskyttelses- og sikkerhedsforanstaltninger.

4. Hvordan deler vi dine oplysninger med tredjeparter?

Vi videregiver kun persondata i det omfang, det er relevant for at kunne udføre de opgaver, du bestiller hos os. Videregivelse sker kun til vores databehandlere, herunder oversættere, korrekturlæsere, revisor, bogholder m.fl., som Avanti Gruppen har indgået databehandler- og fortrolighedsaftaler med.

5. Opbevaringsperiode

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores modtagelse, behandling og opbevaring af dine data.

6. Dine rettigheder

Som datasubjekt har du følgende rettigheder med hensyn til de indsamlede oplysninger:

  • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
  • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan udøve en hvilken som helst af de ovennævnte rettigheder ved at skrive til info@avantigruppen.dk.

7. Indsigelse mod vores behandling af dine personlige data

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med at behandle dine persondata. Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Indsender du en indsigelse, vil vi undersøge, om din indsigelse kan imødekommes, og give svar hurtigst muligt, dog senest en måned efter modtagelsen af din henvendelse.

8. Dataansvarlig

Avanti Gruppen er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles. Vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

CVR: 28243863

Telefon-nr.: 70 22 00 09
Mail: info@avantigruppen.dk
Hjemmeside: avantigruppen.dk

Vi henviser også til www.datatilsynet.dk og www.erhvervsstyrelsen.dk, hvis du ønsker yderligere oplysninger om databeskyttelse, cookies mv.

Cookiepolitik

1. Anvendelse af cookies

Avanti Gruppen anvender cookies, og dette kan medføre behandling af personoplysninger, når du anvender vores hjemmeside.

Cookies er små tekstfiler, som du automatisk downloader til din computer, mobil eller tablet, når du besøger en hjemmeside. Cookies bliver gemt i browseren for at huske information om dig, f.eks. sproglige præferencer, geo-lokation osv., for bl.a. at forbedre din brugeroplevelse.

2. Samtykke

Ved brug af vores hjemmeside giver du samtykke til, at Avanti Gruppen må benytte cookies, medmindre du med din browserindstilling har fravalgt cookies.

3. Afvisning af cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at fravælge cookies i din webbrowser, hvor du kan vælge, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes. Hvordan du gør det, afhænger af, hvilken browser du anvende.